Mātes dienas apsveikumi

  1. Sākums
  2. Mātes dienas apsveikumi
  3. Lapa 2

Apsveikumi Māmiņu dienā. Apsveikuma pantiņi, dzejoļi, novēlējumi, tosti visiem svētkiem

Mani mīļi mīļo
Mana mīla mamma
Mana mamma maiga
Mīksta ta kā manna
Mana mīla mamma mani
Midzināt māk –
Mammai mani midzinot
Miedziņš nāk.

Ko gan lai šodien vēlam tev,
Kad ceļš tik garš ir nostaigāts?
Paldies par visu, ko mums devi,
Par to, ka vienmēr biji klāt,
Mūs mīlēji tu, nesaudzējot sevi,
Paldies par visu, visu, māt!

Skaista roze mirdz man logā
Kā puķīte, māmulīte
Tā kā liela zvaigznīte
Tā kā liela puķīte!

Laba mana māmuliņa,
Labi mani mācījusi:
Ne sunīti kājām spert,
Ne guntiņas pagalītes.

Māmulīt, saņem nu atkal šo dienu,
Lielu un jauku – gadā tik vienu,
Saņem ziediņus, kurus tev nesam,
Nākam ar sveicieniem tādi kā esam.

Ai māmiņa, cik laba Tu,
Tu mani baltu mazgāji.
No acīm skūpstot asaras
Man svētku drānas uztērpi.

Es vēlos, māt, tev paldies pasacīt
Par rūpju sudrabu ap manu mūžu,
Par asaru, kas tev uz vaiga spīd,
Ko varbūt steigā bieži nepamanu.
Par guni pavardā, ko siltu kūri,
Par to, ka mūs ap sevi kopā turi,
Ka bēdu proti klusi salocīt
Un gaišu smaidu dienai apkārt vīt.

Ak, māmiņ, ciksimtiem solīšu
Tu dienām, pat naktīm skrēji,
Līdz mani, tādu nerātni,
Tik lielu uzaudzināji!

Gluži kā sniedziņš, kas ziemu krīt,
Tu esi tik gaiša un maiga,
Māmiņa, mīļā, tev saku labrīt
Un pieglaužu vaigu pie vaiga.

Saulīt siltā, māmiņ jaukā,
Abas viena labumiņa.
No saulītes silti rīti,
No māmiņas mīļi vārdi.

Ak, māmiņ, kaut tavā labā
Tik čakli es mācētu skriet,
Kad tavi solīši kādreiz
Sāks gausāki, gurdāki iet.

Tu mīļā, mīļā māmiņa,
Es mīlu tevi kā nevienu,
Tu esi manim dārgāka
Par saulīti un baltu dienu.

No darba māmiņa pārnāks drīz es viņu ļoti gaidu. Kas māmiņu istabā ielaidīs, kas viņu saņems ar smaidu, kas atnest krēslu steigs, kas viņai mīļus vārdiņus teiks. Acis mirdz prieka dzirksteles es es...

MAZĀS MARTAS DZIESMA

Balta mana māmuliņa
Balti mani audzinai
Pati sevi netaupija
Balti mani audzinot

Mēs mīļi un labi šai dienā,
Bet pārejās? Tā nekas,
Un tad – tad man prātā ienāk,
Svētkos vien būt labam par maz.

Māmiņ, šodien tava diena!
Ar to siltumu, ko devi,
Es nu atkal sveicu tevi,
Vēlos, lai tev nepietrūktu
Labu, jauku dzīves dienu.
Arī manā sirdī esi,
Māmiņ, mīļā tu arvien!

Skaties mamm’ laiks ir pienācis
Kad buču Tev iedot ir prieks
Un atceries es Tevi mīlu
Lai ko gan Tu nedaritu

Tā kā gara saules diena
Esi, mūsu, māmulīt.
Tava siltā, jaukā gaisma
Devīgi mums ceļā krīt.
Mīļāko no visiem paldies
Vēlas sirds tev pasacīt.

No saknītes lazda zieda,
Sarkaniem ziediņiem.
No sirsniņas es mīlēju –
Savu tēvu māmuliņ!