Apsveikumi

Ja vaicātu Dievs,ko gribu es vēl. Vai bagātu dzīvi, vai garu. Es atbildētu - Lai mīl mani kāds. Jo es kādu mīlu... :)

Varbūt siltums Tevī ielīs tāds, ko dalīt var, ne glabāt, un Tu iesi ziemai cauri tik daudz gaišāks, tik daudz labāks.

Šī dzīve ir kā skaista grāmata, Kura tagad nav lasāma, Bet, kad tie laiki pienāks, Mēs sēdēsim un to lasīsim.

Samtenītes, baltrozītes- jaunu meitu Jāņu zāles. Zirga stobri, purva grīšļi- Jaunu puišu Jāņu zāles.

Kal laimi klintī cietajā, Kal tā lai stāv tā mūžīgi, Bet bēdas raksti smiltājā, Lai vējš tās aiznes tālumā.

Manas jūtas kā puķes, kas naktīs zied – tam zvaigžņu augstums un mēness baltums. Tu drīksti pa piena ceļu nākt un tās visas salasīt…

Mīlestība līp kā laka, Bet, kad pielīp paliek traka!

Daži domā, ka viņiem ir laba sirds, bet patiesībā viņiem ir vāji nervi.

Kaut mazliet žēl, Ka gads ir atkal galā, Tu tomēr smaidi - Jaunais nāk. Lai laimes daudz, Lai bēdas garām, Ar prieku sirdī gadu sāc!

Es gribu aizmirst tevi, mans draugs, un neprasīt draudzību sev. Šis sapnis man bija tik jauks, un par to – paldies tev!

Laimi kā zilu pasaku, Smieklus kā pavasara lietutiņu, Spītību kā ūdens burbuli, Savaldību kā akmens krūzi, Burvību kā pasakās, Bet pāri visam mīlestību kā varavīksni!

Es šonakt domāsu par tevi… atļauju neprasot… tāpat kā tu manas domas aizņem, arī atļauju neprasot…

Par gadskārtu Jānīts nāca Savus bērnus apraudzīt, Vai tie ēda, vai tie dzēra, Vai darbiņu padarīja.

Ne uguns, ne ogles nekvēlo tā kā slepena mīla klūsībā…

Katram pirmdienas rītam ir savs piektdienas vakars...

Mazs mērkaķēns gar manu logu lēkā, Un kubas cigāru tas smēķē! Noskatījis gredzentiņu tas ielec manā istabā! Ieraudzīdams mani, smīnu sejā paņem zelta gredzentiņu!

To laimi, kuru meklē, To savā sirdī rod, To sirdi, kuru mīli, To citam neatdod.

Skaista roze mirdz man logā Kā puķīte, māmulīte Tā kā liela zvaigznīte Tā kā liela puķīte!

Visas pasaules puķes bez plūkšnas Es tev vienīgai,vienīgai dāvinu.

Kas pirmais sēj tam pirmam sēkla beidzas