Dzimšanas dienā

Ļauj novēlēt tev dzimšanas dienā laimi, lai tavās dienās gaismas staru daudz! Ja ceļš ir grūts- lai apkārt draugu saime, Kas roku sniedz un tālāk sauc. Novēlu tev visu to labāko un ar smaidu uz lūpam sagaidīt nākamo dzimšanas dieniņu!

Šī diena lai skaista kā sapnis, Tāda ir tikai vienreiz gadā. Šī diena lai uzbur to. Ko visu gadu gaidi.

Skatos kalendārā, Man cipars vēsta - Dzimšanas diena Tev svinama godam! Draugi tuvākie un radi Dāvanu kalnus lai stiepj, Galdi no virtuves veltēm lūzt, Saldi dzērieni straumēm plūst! Vēlu es no visas sirds Vēl daudzas desmitgades godam nodzīvot! Daili starojošo saglabāt Līdz pašai kapa malai!

Laimi, lai tā vienmēr blakus, Sauli, lai tā vienmēr sirdī spīd, Veselību, kas ir visiem mīļa Dzīvesprieks lai garām neaizslīd. Sirsnīgs sveiciens dzimenītē!

Lai laime visur smaida Un mīlestības zvaigzne mirdz, Un prieks lai allaž gaida - To novēlu no visas sirds!

Dienas zied, jo tu tām ziedēt liec,
Naktis mirdz, jo tu tām gaismu dedz!
Un par mazu gaismu pati tu tiec tiem,
Kas tavās acīs prieku redz!

Vai tādēļ jānoskumst, ka dzīve ātri mainās, ka mirkļi zūd un solījumi gaist? Tu vari nolūkoties jaunās ainās un jaunos strautos sapņu kuģus laist.

Vecums trakumam nebūs par šķērsli, vecums jau arī aiz kalniem vēl vīd, Tagad tev labākie gadi tik sākas, acīs nemiera dzirksteles spīd. Par taviem gadiem pacelsim kausu, novēlot laimi, izdzersim sausu, lai visu, ko vēlies, spētu tu gūt un vienmēr ar mīļiem cilvēkiem būt.

Šai dienai jābūt neaizmirstamai bezgala daudzo dienu virknē. Lai tajā ir smiekli un dziesmas, un mīļi, tuvi cilvēki, un jaunas cerības, jauni piedzīvojumi un jaunas iespējas. Apsveikumu, tostu un līksmības vidū atrodi brīdi, kad pamest skatu uz skaistākajiem mirkļiem pagātnē un apjaust to, cik daudz laba un gaiša var piedāvāt nākotne.

Atkal vienu prieka dienu Kalendārs mums paziņo Un šai dienā, kā arvienu, Grēks nav iedzert maziņo!

Iemācies smieties ar saules smiekliem, Pelēkai dienai dziesmu liec klāt, Izej tad dzīvi kā mūžību garu Ozola galotnē izdziedāt.

Lai tas, ko gaidi, Šodien Tevi apņem Noskūpsta un saka: Es mīlu, sveicu tevi!

Katra diena ir diena, lai atpūstos un sapņotu, lai smietos un brīnītos, lai mīlētu un baudītu mīlu, lai runātu un klausītos, lai priecātos un justos laimīgs. Katra diena ir diena, lai dzīvotu! Daudz laimes dzimšanas dienā!

Atvēli laiku sapņiem, Jo tie Tevi aiznesīs līdz pat zvaigznēm. Atvēli laiku, kad mīlēt un būt mīlētam, Jo tā patiesi ir debesu dāvana. Atvēli laiku, lai redzētu, kas notiek ap tevi, Jo diena ir par īsu, lai ļautos savtībai. Atvēli laiku smiekliem, Jo smiekli ir dvēseles mūzika!

Dzīvot – tas ir visu atdot, Dzīvot – tas ir sevi ziedot. Saulei, zemei, rudzu vārpai, Smagiem, pielijušiem ceļiem, Baltai dienai, melnai naktij. Otra sāpei līdzi sāpēt, Otra mūžam līdzi degt.

Uz dienvidiem steidzas gājputnu bari un gadu no mūza aiznes sev līdz, Bet sirdī kā liesmaina uguns kvēlo Pīlādžu ogu sarkanais spīts. Tas palīdz saglabāt saules gaismu, Un mīļumu sevī ik dienu nest līdz. Lai gaišas domas un vieglu soli Tev dāvā ikkatrs austošais rīts.

lai Tev būtu kas balts Ar ko nosegt Dzīves koduma pēdas! Spirgtu avotu šalts Zem ikdienas rūpju grēdas. Lai Tev būtu kas salds, Rūgtas domas Kad dvēselē ēdas, Un pie rokas kas salts Ar ko apdzēst sāpi, Kas mēdās! Lai Tev būtu kāds malds, Kas dod dzīvei neprāta vēdas!

Tie mazie sīkie velniņi Kas ellē dzied tik priecīgi Lai naktī tevi modina Un no manis mīļi sveicina!

Ir skaistākas dienas par citām.. Dienas, kurās asaras pāraug prieka asarās, sāpes pāraug vieglos smieklos. Dienas, kurās pat rudens saltais vējš silda.. Un šī ir viena no tām īpašajām dienām - tā ir un būs Tava diena, kad saule spīd spožāk par visām zvaigznēm debesīs... Diena, kad Tavs vārds un Tu pati atspīd plašajā zvaigznājā...

Trīs ziedus es tev sūtu,
Jo trijos ziedos pateikts viss!
Viens domāts laimei, otrs- mīlai,
Bet trešais domāts vāzē likt!