Jaungada apsveikumi

  1. Sākums
  2. Jaungada apsveikumi

Jaungada apsveikumi un Jaungada novēlējumi. Jautri Jaungda pantiņi. Apsveikuma pantiņi, dzejoļi, novēlējumi, tosti visiem svētkiem

Lai Jaunais gads ir
Skaists kā Vidzeme;
Līdzens kā Zemgale,
Dziesmots kā Latgale
Un bagāts kā Kurzeme.

Kad pienāk vakars, apklust vēji kokā
Nāk sētā rūķīši, tie turas roku rokā.
Tiem rozā vaigi, dāvaniņas plecā
Viens tērpts ir jaunā, otrs mētelītī vecā.
Tos nerej suņi, neredz ļauna acs,
Jo tur nāk kopā – Vecs un Jaunais gads!

Uz Jauno gadu dāvāsim
Cits citam labus vārdus mēs,
Lai tie pavisam neizzustu
No steigas pilnās pasaules.

Jaunā gadā jaunu laimi,
Naudu pagrābties ar spaini,
Veselība ar lai tiek,
Draugu pulks lai neizpaliek!

Laiks nemanāmi rit,
Gads nākamais pie durvīm sit!
Lai jaunais vairāk laimi, mīlestību rod
Un veiksmes lādes atslēdziņu rod.

Treknu zosi, lauku speķi,
Naudas pilnu garo zeķi,
Līksmu prātu, jautru dzīvi
Jauno gadu sagaidot...

Vecā gada tētiņš klusu
Sniegā atlaidies uz dusu,
Jaunais priekā starodams
Atnāk laimi vēlēdams.

Lai Jaunais gads ar saviem priekiem
Tev prātu necilā uz niekiem!

Lai Jaunais gads nes labu veselību,
Sniedz sirdij prieku, mīlestību.
Lai klusās vēlēšanās piepildās
Un draugu vidū sirds sasildās!

Spīdi spoži, mēnestiņ,
Vecā gada vakarā.
Lai atnāca Jaunais gads
Sudrabiņu kaisīdams.

Lai Jaunais gads sirdī iemet baltu zvaigžņu klēpi,
Kas sniedz brīnumainu spēku.
Lai rokas un prāts gurst tīkamā darbā, bet spēkus
Lai atjauno tuvu un mīļu cilvēku klātbūtne.
Optimismu, gaišas domas, radošas ieceres un izdošanos Jaunajā gadā!

Jaunā gadā Tevīm vēlu
Satikt labu tēva dēlu!
Lai tas ņēmējs būtu gruntīgs
Un lai izskats ar nav štruntīgs!

Pensionāru sīkstumu, bezpajumtnieku izturību, bezdarbnieku pacietību un ministru nekaunību vēlu Tev nākamajā gadā!

Nāc Laimīte istabā,
Vecā gada vakarā,
Ienes prieku, ienes laimi,
Jaunā gada gājumā!

Lēni lido sniega pārslas
Vecās takas aizberot
Gribētos Tev laimi vēlēt
Jauno gadu uzsākot!

Gadu mijā līksmiem būt, Jaunā gadā laimi gūt!

Ja prieku, tad stipru kā pērkona lietu,
Ja bēdas – kā dzērvenes purvā,
Bet enerģiju un izdomu
Visam gadam pāri kā varavīksni.

Skujiņām smaržot, svecītēm degt, Jaungada priekam ikdienu segt!

Dzīvot var divejādi: pieņemot, ka brīnumi nenotiek, vai pieņemot, ka katrs notikums ir brīnums!

Jaunais gads mums atkal dos dienas –
Diena pēc dienas ar darbu lai pildās,
Kā ar medu piepildās šūnas.
Cilvēks pie dzīvām domām lai sildās,
Lai no tumšās, miegainās kūnas
Dvēseles tauriņš spārnus sev raisa,
Meklēdams saules un vasaras gaisa.