Māmiņām

Mani mīļi mīļo
Mana mīla mamma
Mana mamma maiga
Mīksta ta kā manna
Mana mīla mamma mani
Midzināt māk –
Mammai mani midzinot
Miedziņš nāk.

Saulīt tavu siltumiņu līdz pašam vakaram māmiņ tavu labumiņu līdz mūža galiņam.

Zvaniņš skan, zvaniņš skan,
Mīlestība brauc.
Visi berni mīļi labi,
Pantiņu šo dzied!

Tu mīļā, miļā māmiņa
Es Tevi mīlu kā nevienu
Tu esi manim dārgāka par saulīti un balto dienu
Tu vienmēr esi labiņa
Un želo mani katru brīd
Riet saule, aiziet dieniņa
Bet tu arvien man silti spīdi.

Mēness aust, saule riet,
Laiks ir actiņas vērt ciet.
Dusi saldi, izgulies,
Sapņo daudz un aizmirsties....

Šo dzīvi dzīvojot man vienmēr šķitis

Māmulīt saņem šo dienu siltu un jauku,
Gadā tik vienu saņem ziediņus kurus,
Tev nesam nākam ar sveicieniem kādi mēs esam.

Aizaug ceļi, aizaug takas,

Nesolu šorīt, bet noskūpstu.
Jauka lai tev ir šī diena.
Māmiņa mīļā, tik laba kat tu.
Nav pasaulē, laikam neviena.

Tu esi kā jūra, kā liedags silts,
Caur tevi viss dvēseles guvums.
Tu esi atvars un drošais tilts,
Un dienu un rītausmu tuvums.

Mana mīļa māmuliņa,
Mani mīļi audzināja.
Pienu, desu, medu deva
Pati krumta garoziņu.

Māmiņ, Lielā apziņā
Paldies vārdu pelnīji,
Toreiz, jaukā dieniņā –
Dzīvību man dāvāji.

Es savai māmiņai
Magonīšu vietu taisu;
Magonīšu vietu taisu,
Rožu klāju paladziņu.

Ko lai mamiņai es veltu?
Šodien svetku diena klat.
Uzimešu sauli zelta,
Steigšu viņai davinat!

Māmiņ šodien Tava diena
Nestrādā un atpūties
Vēlam mēs tev tikai labu
Sveicam Tevi šodien dikti
Prieku, laimi mātes dienā!

Bērziņ, tavu kuplumiņu,
Līdz pašai zemītei!
Māmiņ, tavu labumiņu,
Līdz mūžiņa galiņam!

Ir moments kad mammu laiks ir samīļot
Un gaisma spīd ar prieku
Mammucīt es tevi mīlu
Tu man devi dzīvību un iespēju Tevi mīlēt.

Par to mīļumiņu,
Kas tev, māmiņ, acīs smejas,
Lai tev šodien visi ziedi,
Kas aug dārzos, pļavās, lejās,
Klāt vēl mana sirsniņa
Un vēl salda bučiņa!

Skaista, skaista māmulīte
Vienmēr viņa labu nes
Ka saulīte debesīs
Ta mirdzoša zvaigsnīte!

Ai, māmulīt, māmiņ, par ceriņa zaru
Es gribētu šorīt pie loga tev plaukt
Kļūt vēlētos ļoti par saullēkta staru,
Kas pirmais pie tevis jo agri grib nākt
Varbūt pat vēl labāk,
Ja šorīt es būtu
Par dziedoni cīruli pārvērties jau
Tad skaistākās dziesmas
Tu, māmiņ, sev gūtu,
Kas teiktu bez vārdiem – Cik laba Tu man.