Novēlējumi

Tici mīlestībai un mieram, tici rūpēm un dāsnumam, tici, lai ikviens, paskatoties uz Tevi, zinātu, ka viss ir sasniedzams.

Skrien gadi prom,
Tev dodot gadu skaitu.
Ir viņos dejots, mīlēts, smiets
Šiem gadiem netici,
Un sevi jaunu jūti,
Vēl jāveic viss, kas dzīves kausā liets.

Debesīs tūkstoši zvaigžņu spīd,
Savu tur grūti saskatīt.
Meklē!
Roku pēc skaistākās zvaigznes sniedz,
Nebaidies,
Tieši sirdī liec!

Veselību stipru
Gaitu ņipru
Brīnišķīgu gaišu omu
Daudz, daudz labu domu!!!

Lai dzīve ir skaista
Kā austošs pavasara rīts.
Lai labais, skaistais Tevi saista,
Un laime iet tev visur līdz.

Diena pie dienas, gads pie gada
Kā raibi dzīpari kamolā sienas
Cieši jo cieši, lai bēdas nevienas
Kā mezgli kamolā neiesienas.

Tas labākais, ko šeit zemes virsū vērts iegūt- mīlestība un draudzība.

Lai katra maza upīte
Tev bēdas aizskalo,
Lai katra maza puķīte
Tev laimi izstaro!

?Ko lai vēlos?
?Visa?man ir gana;
Debess un zeme,
Un saule mūžam mana.

Lai aizmirstas sīkas bēdas,
Lai aizmirstas, par ko skumt,
Lai atnes putni uz spārniem
Saules gaišumu mums.

Ātri, it kā vēja spārniem
Mūsu dzīve aizlido
Steigdamies ar čakliem soļiem,
Atkal viens gads aizsoļo.

Kā laba grāmata ir visa mūsu dzīve,
Tā skaista šodien, skaistāka būs rīt.
Un laimīgs tas, kas spēj ar savu dzīvi,
Kaut vienu, labu rindu tajā ierakstīt.

Es nevēlu Tev saules dienas,
Jo karstā saulē ātri kājas gurst,
Bet novēlu gūt panākumus dzīvē,
Un nepagurt, kad dzīves grūtums māc!

Paveikt nepaveicamo,
Saglabāt neiespējamo,
Par spīti ikdienišķībai –
Uzplaucēt brīnumu dzīvē.
Par spīti grūtumam –
Laimīgiem būt.

Ja Tev kādreiz uznāk bēdas,
Raksti tās uz kājas pēdas,
Kad tu kāju zemē liksi
Tad no bēdām vaļā tiksi.

Tec, saulīte, tecēdama
Aptec mazu līkumiņu
Iesteidz, pasveicini
Šīs dienas jubilāru
”Daudz laimes dzimenītē”!!!

Kam šķiet, ka laime reti smaida,
Tas smaidām viņu bieži gaida.
Kas mazāk to gaidīs, bet centīsies,
Tam laime ar biežāk rādīsies.

Laimi, lai Tev ved ar dampi,
Veselība rikšiem skrien.
Naudas maks, lai dabū krampi
No tiem mūsu latiņiem!

Lai laime tevi vada
Un veca kaza bada,
Jo vecas kazas badījums
Ir dzīvē laimīgs gadījums.

Rasas skaidra pērle
Saulei lecot mirdz.
Tāda, lai tev vienmēr
Būtu skaidra sirds!