Novēlējumi

Lai tev vienmēr ir kāds,
Uz kuru paļauties un ticēt,
Laimīgās dienās mīlēt
Un likteņa šķēršļus vīlēt!

Tici mīlestībai un mieram, tici rūpēm un dāsnumam, tici, lai ikviens, paskatoties uz Tevi, zinātu, ka viss ir sasniedzams.

Ir jāprot atrast un nepagurt, No slapjiem žagariem uguni kurt, No nespodra krama liesmu šķilt, Gan sasildīt citus, gan pašam silt.

Skrien gadi prom, Tev dodot gadu skaitu. Ir viņos dejots, mīlēts, smiets Šiem gadiem netici, Un sevi jaunu jūti, Vēl jāveic viss, kas dzīves kausā liets.

Prieku kā rasa lāsi Ik rītu no jauna rast, Prieku ikdienas ritmā Nosargāt prast!

Debesīs tūkstoši zvaigžņu spīd, Savu tur grūti saskatīt. Meklē! Roku pēc skaistākās zvaigznes sniedz. Nebaidies, tieši sirdī liec!

Veselību stipru Gaitu ņipru Brīnišķīgu gaišu omu Daudz, daudz labu domu!

Lai dzīve ir skaista Kā austošs pavasara rīts. Lai labais, skaistais Tevi saista, Un laime iet tev visur līdzi.

Ja būtu Dievs, es lūgtu viņu, Lai sargā tevi, kur vien ej, Un mīlestības nepietrūktu Ne tev, ne tavai dvēselei…

Ir sapņi, kas piepildās Un ir sapņi, kas ir un paliek vienkārši sapņi. Sapņo un varbūt tieši šodien kāds Tavs sapnis piepildīsies!

Lai laimes māte Jūs palutina, Un prieka vectētiņš pakutina, Lai smaidu feja ko uzdāvina, Un veiksmes vērdiņš lai aizkustina, Lai mīlas amors Jūs apdullina, Un dabas māte lai atdzīvina, Lai veselības gariņš Jūs uzmundrina, Un mājas gariņš lai nomierina. Lai Dieviņš sargā no debesīm, Un cilvēki saprot uz zemes!

Ja dzīvē tev neklājas viegli
Un pēdējās cerības irst,
Tad nenoliec nespēkā galvu,
Bet smaidi kaut asaras birst.

Dzīve ir sapnis, bet sapnis ir īss, tādeļ steidzies sapņot, jo laiks aizies drīz!

Nekad mēs nebūsim tie paši – izsmējēji, izdzērāji, izmīlētāji, dzērvju pārlidojums ir neizbēgams. Un ar katru pavasari, ceriņlapās mazāk niknuma atklājas, Tās ir vienkārši baltas un viss.

Diena pie dienas, gads pie gada Kā raibi dzīpari kamolā sienas Cieši jo cieši, lai bēdas nevienas Kā mezgli kamolā neiesienas.

Neļaujies skumjām un asarām, Priecājies un dzīvo ar smaidu uz lūpām!

Vēlu, lai Tu ļautu pagātnei aiziet un atrastu jaunus sākumus.

Meklēsim mieru sevī, jo pasaulē meklēt to ir velts darbs. Meklēsim ticību sevī, jo citos to neatrast. Meklēsim gaišumu sevī, jo dot var tikai to, kas ir mūsos...

Vēlu Tev jaunas idejas, prāta uzbudinājumu, izpratnes triumfu, skata, skaidrību, dzirdes asumu, tiekšanos pēc jauniem atklājumiem. Vēlu Tev radīšanas prieku.

Tas labākais, ko šeit zemes virsū vērts iegūt- mīlestība un draudzība.