Novēlējumi

  1. Sākums
  2. Novēlējumi

Skaisti novēlējumi radiem, draugiem un kolēģiem. Mūsu lapā atrodami vairāk nekā 200 dažādi novēlējumi.

Kal laimi klintī cietajā,
Kal tā lai paliek mūžīgi.
Bet bēdas raksti smiltājā,
Lai vējš tās aiznes tālumā!

Vēlam laimi spīdošu,
Zaļu, kuplu, ziedošu!
Sirdī mieru, dzīvesprieku,
Nebēdāt par katru nieku.

Lai silta vasara,
Lai ziemā sniegs
Lai darbs, lai draugi
Un pa reizei prieks...
Lai dveesele var baltu domu dziju tīt
Un atnāk tas, ko gribas sagaidīt!

Lai dienas tev vērtas
Kā pasakas skaistas,
Un acis, lai nebūtu
Skumjas nekad!

Lai mākoņi izklīst, saule laistās,
Lai cerību koki debesis skar,
Lai visu labo, cēlo un skaisto
Dzīvē vēl izbaudīt var.

/L.Bērziņš/

Lai dienas kā bagātas vārpas krājas,
Lai sirdī silti un labi klājas!

Ticiet zvaigznēm debess tālē,
Kas virs jūsu galvas mirdz,
Ticiet nākotnei un dzīvei,
Ticiet tam, ko saka sirds.

Baltus ziedus,
Gaišas domas,
Tici tam, ko gribi,
Tici tam, ko dari...

Dzīve Tev mainīsies priekos un bēdās,
Ceļi vēl kalnup un lejup sauks,
Nekad nemeklē atpakaļ pēdas,
Viegli vai grūti uz priekšu tik trauc.

Laiks – tik ikdienišķa lieta
Bez tā mēs nedzīvotu ne nieka!
Laiku stādināt doma lieka,
Laiks – tik ikdienišķa lieta!

Tūkstoš dzidru saules staru,
Lai Tev dzīvē mirdz.
Prieku, laimi, veselību
Vēlu Tev no visas sirds.

Piederēt putnam kā dziesma
Un bitei derēt kā zieds,
Sildīt, kā prot tikai liesma,
Un būt lāsei, kas veldzi sniedz!

Dzīvē vienmēr gadās kaut ko iegūt un kaut ko zaudēt.
Priecājies, ja esi uzvarējis, un nenožēlo zaudēto!
Nekad neskaties atpakaļ!
Pagātni tik un tā nevar mainīt.

Lai tumsa nav,
Lai staro tikai diena
Un galvenais, ko vēlu Tev?
Lai sirds nekad nav viena!

Nelido zemu,
Tavs ceļš ir cits,
Tu esi no tiem,
Kas brīnumiem tic!

Rasas skaidra pērle
Saulei lecot mirdz.
Tāda, lai tev vienmēr
Būtu skaidra sirds!

Lai Tev ceļi rozēm vijas,
Lai Tev seja priekā mirdz,
Lai laime visur pretī stājas,
Tev novēlu no visas sirds.

Paskaties augšā – naksnīgajās debesīs –
Tur starp zvaigznēm ir Tava laimes zvaigzne.
Tev vajag tikai to ieraudzīt,
Un visas vēlēšanās piepildīsies!

No vasaras mācies mūžu dzīvot –
Mācies krāsas un siltumu krāt,
Katram dzīvotam mirklim,
Pieliekot mīļumu klāt.

Tāpēc novēlu ar draugiem
Un ar sauli kopā būt,
Laimi, prieku, mīlestību
Varēsi tad allaž gūt!