Novēlējumi

Gavilē, raudi, skūpsti un dziedi
Pie joda, kas līksmību beidz.
Nelaid garām laimīgu brīdi
Izmanto visu, ko dzīve Tev sniedz!

Mainošam būt un palikt nemainīgam, ziedošam būt un palikt mūžīgam!

Lai katra maza upīte Tev bēdas aizskalo, Lai katra maza puķīte Tev laimi izstaro!

Rasas skaidra pērle Saulei lecot mirdz. Tāda, lai tev vienmēr Būtu skaidra sirds!

Lai laime tevi vada Un veca kaza bada, Jo vecas kazas badījums Ir dzīvē laimīgs gadījums.

Ko lai vēlos?
Visa man ir gana.
Debess un zeme,
Un saule mūžam mana.

Lai Tavs ceļš vienmēr ved kalnup, Lai vējš Tev vienmēr ir no mugurpuses, Lai saule silti apspīd Tavu seju, Un lietus maigi nolīst pār Tevi.

Lai Tev vienmēr būtu kāds, ar ko dalīties itin visā.

Aizsūti pasaulē gaišu domu un nedomā par tās ceļu! Tā, aizies, apies pasaulei apkārt un atgriezīsies pie Tevis.

Lai Tevi sasilda maigā mēnes gaisma, un jaukie zvaigžņu dēli dāvā Tev jaukākos sapnīšus, kuri rītdienai mirdzēt liks!

Tikai lūgt - lai aizķeras roka, lai aizmetas kāja ļaunumam, lai tas netiek tev klāt!

Lai aizmirstas sīkas bēdas,
Lai aizmirstas, par ko skumt,
Lai atnes putni uz spārniem Saules gaišumu mums.

Kurš vairāk dzīves gudrības sev smēlis?
Vai tas kurš kritis nav, vai tas kurš kritis – cēlies?

Lai tavs ceļš vienmēr ved kalnup, Lai vējš tev vienmēr ir no mugurpuses, Lai saule silti apspīd tavu seju, Un lietus maigi nolīst pār taviem laukiem; Un, līdz mēs tiekamies atkal, Lai Dievs tevi tura savā plaukstā.

Ātri, it kā vēja spārniem Mūsu dzīve aizlido Steigdamies ar čakliem soļiem, Atkal viens gads aizsoļo.

Dzīvē ir tā, kā ir Būs tā, kā lemsi- Sevi atdosi Pretī ņemsi Būs tik, cik spēsi No visas sirds Un dvēseles

Kā laba grāmata ir visa mūsu dzīve, Tā skaista šodien, skaistāka būs rīt. Un laimīgs tas, kas spēj ar savu dzīvi, Kaut vienu, labu rindu tajā ierakstīt.

Ziedus skaistākos Tev vēlos šodien dāvāt, Vai tad ziedi ir par daudz? Lai tie atgādina Tev par visu skaisto, Kas reiz bijis,ir un varbūt arī būs. Lai ziedu krāšņums atdzimst Tavās acīs, Un lūpas kāri ziedu veldzi dzer, Lai ziedu smarža apreibina prātu, Un sirds tad ziedu kaisli tver, Lai ziedu valdzinājums pārņem Tevi, Un domas kaut kur projām trauc, Bet Tev ir jāuzzied jo skaistai,kāda esi Tas liktens Tavs ir jaukam ziedam būt.

Cik puķu uz lauka no rasas mirdz, tik laimes Tev sūtu no visas sirds!

Nevajag nemaz jau daudz, Pavisam maz, pavisam nieku, Lai mirdzošs mirklis Dāvātu mums prieku.