Apsveikumi

Mīlestība- tie nav tikai vārdi skaisti,
Tas ir arī pienākums,kas saista.
Mīlestība-tie nav tikai darbi izdarīti,
Tie ir arī rasas pilni rīti.

Dzīvē noteikti ir jābūt pauzēm. Tādām pauzēm, kad ar jums nekas nenotiek, kad vienkārši sēžat un skatieties uz Pasauli un Pasaule skatās uz jums.

Dzīvo šeit un pašlaik.Tā ir pārbaudīta dzīves patiesība – vakardienas vairs nav, bet rītdiena vēl nav pienākusi.Ir TE un ŠOBRĪD

Cilvēks nevar vienmēr būt laimīgs, bet vienmēr var citus darīt laimīgus!

Vislielākais, kas vien ir pasaulē, ir prast piederēt sev pašam.

Vientuļam cilvēkam ir grūti saglabāt ticību sev. Mūsu spēkam ir nepieciešams kāds liecinieks; kāds, kas atzīmē triecienus, skaita veiksmes un vainago mūs uzvaras dienā.

Ir pagājušais vienmēr skaists, Vai tāpēc, ka tas nenāks vairs? Nāks dienas, gan vēl skaistākas, Bet ne vairs tās, kas bijušas.

Ne katra veida skaistums, modina, dažkārt, tas valdzina skatienu, bet nespēj iekarot sirdi!

Baidies no sevis, jo tu sevi nepazīsti!

Cilvēk, tavs uzdevums ir nevis meklēt dzīves nozīmi, bet dot dzīvei nozīmi!

Saprāta daudzums Visumā ir konstants lielums, bet cilvēku skaits nemitīgi pieaug.

Atveriet savas sirdis visas pasaules sāpēm, jo tikai tad Jūsos ienāks arī tās laime!

Ceļu tu iepazīsi daudz labāk,
Ja iesi pa to, nekā tad,
Ja pētīsi vislabāko karti pasaulē.

Es ilgojos tev pasacīt tos vārdus sirsnīgos, kas man tev sakāmi, bet nedrīkstu, jo baiļojos: tu mani izsmiesi. Tāpēc pats sevi izsmeju un jokodamies savu noslēpumu satriecu. Es savas sāpes nicinu, jo baiļojos ka darīsi tu to.

Mans Dievs ir viss ap mani, Gan pļava, mežs un lauks. Mans Dievs ir sapņu tvani Un margrietiņu lauks.

Tas nekas , ja mūžā atnāk rudens , Kad lapas zeltainas un mati sirmi kļūst . Lai ceļš Tev saulains vēl un gludens Un arī rudens augļu bagāts ir !

Dažreiz doties pagātnē un tur palikt nemaz nav slikti, jo pagātne – tā ir jau pabeigta glezna. Laba vai slikta – tas atkarīgs vienīgi no tā, kādi mākslinieki esam bijuši. Bet nākotne – tā ir tikai iecere, un nekad nezini, kas no tās vēl iznāks un vai vispār kas iznāks…

Vīrietis sapņo būt par sievietes pirmo mīlestību, bet sieviete par vīrieša pēdējo.

Grūti darba smagumu nest, Grūti nenest neko, Grūti aizbēgt no pasaules, Grūti satikt ar to, Grūti mīlēt un grūti nemīlēt, Vienatne grūta un divats grūts, Grūti,ai,grūti bērnus izauklēt, Grūti bez bērniem būt, Grūti diženus darbus veikt, Grūti izšķiesties niekos, Grūti vienmēr taisnību teikt, Grūti melot un liekuļot, Jaunība grūta un vecums grūts, Grūti nebrīvam,grūti brīvam, Grūtums iezīsts no mātes krūts,- Grūti-tas nozīmē-dzīvot.

Nerunā visu, ko zini, bet zini to, ko runā.