Ziemassvētku apsveikumi

Kad pārtop par dzejoli eglīte sniegā
Un dziesmā jau lāstekas spēlē,
Uz brīdi piestāsim darbdienas steigā,
Balts miers lai mums cerēt un ilgoties liek.

Šs ir laiks kad gaismas loki liecas,
Ap sveču mirdzumu un sirdi dedz,
Vien mazliet pretī jāpasniedzas,
Lai labestību mūsu sirdī redz.

..Tik balts un kluss.. Krīt zemei pāri mirdzošs zvaigžņu pakars Un, siltām rokām skaudams zemes telpu, Nāk senais, mīļais Ziemassvētku vakars.

Ar uzticību Ziemassvētki nāk, ka tikai mīlot daudz ko mainīt spēsim. Ja sirds šo ceļu sveču gaismā sāks, tad kaut ko mūžīgu sev paturēsim.

Caur debess gaismas pieskārienu
To brīnumu lai atrod gars,
No kura ne vien Ziemassvētkiem,
Bet gadam dārgakmeņu svars!

Ir ziema baltā rotā tērpta
Un sirdī ienācis ir miers.
Jo katrā mājā, katrā sētā
Nāk gaišais Ziemassvētku prieks.

Lai Ziemassvētku prieks valda katrā no mums, Lai sirds siltums sasilda ikvienu, ko satiek savā ceļā, Lai acis saskata gaišumu, kas paveras, dāvājot tikai labu, Lai jaungada brīnums vispirms notiek mūsos...

Lai Ziemassvētki sirdi vij ar prieku,
Ar cerībām, ka rīt viss labāk būs,
Lai aiziet prom pa baltu tīru sniegu.
Tās rūpes kuras nomākušas mūs.

Gads nākošais par bijušo lai skaistāks, Lai dzīves dārzā vairāk ziedu zied!

Pār debess velves loku sāk baltu prieku bērt.
Es zinu - Dieva roka dod mīlestību dzert..
Ir Tava daļa dota, ir Tavās rokās viss.
Tas labais, kas vēl priekšā, kas vēl nav noticis.

Lai šajā baltajā pasaulē
Ikviens savu Glābēju sameklē,
Un katram uz pleca lai enģelis
Vēsti šo atnes kā Svētību.

Nāc, Ziemassvētku naktī ieklausies,
Kad debesis sniega dzirnavas maļ,
Mums cerība laimes pakavus
No zvaigžņu mirdzuma kaļ.

Klusā un baltā naktī Svētums vieno mūs. Krīt sniegpārslas, lido sapņi, Bet zem brīnuma spārniem Piepildīts laiks Mirdz kā Ziemassvētku Zvaigzne. Balts un kluss Šis laiks, Balts un kluss... Vien eņģeļu gaviles Dzirdamas visur, Kas vieno mūs Zem debesīm, Un dāvā mīlestību, Lai kā svētumu glabātu.

Raugies ar bērna ticību Zvaigžņu atspulgos sārtos
Šonakt Tev gaisma jāsaredz Debess atvērtos vārtos

Nav bijis vēl neviens tāds gads Kas tikai laimi nestu No bēdām, rūpēm sargātu Un laimes kalnā vestu Bet laimīgs tas, kas smaidot prot, Ņemt pretī to, ko dzīve dod!

Lai gaiši sapņi piepildās
Un sniega takās nemaldās.
Lai sirdī zvaigžņu lietus līst
Un iecerētais atdzīvojas īsts.

Šajā naktī atver durvis,
Šajā naktī sirdi ver!
Kļūsti pats par labo burvi,
Visiem laimi saujās ber!

Klusus, miera pilnus Ziemassvētkus! Rosmi un veiksmi Jaunajā gadā!

Pārvēršas laiks un telpa Pārvēršas viss ap mums Apņem mūs Dievišķa elpa Ziemassvētku starojums

Klusus un svētīgus Ziemas saulgriežus, veiksmi un prieku Jaunajā gadā!