Jāņos un Līgo

Nāc, nākdama Jāņu diena
Mēs tev’ skaisti saņemsim
Līgodami, dziedādami,
No maliņu maliņām.

Es redzēju Jāņu nakti
Trīs saulītes uzlēcam.
Viena zelta, otra vara,
Trešā tīra sudrabiņa.

Sarijušies riepu dūmus,
Līgotāji meklē krūmus,
Rītam austot, Jānis klusi
Streipuļo uz māju pusi.

Kad atnāca Jāņu diena,
Es varēju priecāties:
Ziedēj’ pļava, ziedēj’ nora,
Ziedēj’ visas mežmalītes.

Jāņu naktī Tevim vēlu,
Tavu dēlu varen cēlu,
Lai tas Tevi stipri spaida,
Tikai nepaliec kā skaida!

Varbūt smaržas vējā plīvos,
Līgo viesi ieņems sīvos,
Varbūt skanēs jautras dziesmas,
Tumsā sprēgās uguns liesmas.
Alus kausi – Jāņu sieri,
Dziesmas dzied pat latvju krievi.
Jampadrači – jautrās dejās,
Ieplūst līksme visu sejās!
Ja vien paši jautri būsiet,
Papardītē laimi gūsiet.
Galu galā varam mēs,
Sirdi zaudēt papardēs!

Līgo nakts jau daudzus gadus,
Diktē noteikumus savus:
Alus kausus pilnus liet,
Papardīti meklēt iet,
Kurš tās ziedu atradīs?
Mīlas nakti izbaudīs!

Kas tie tādi līgotaji,
Sila peku lauzējiņi!
Nav neviena lāga puiša,
Kas ar mani parunātu.

Tur man tika Jāņos ieti,
Kur priecīga Jāņa māte,
Kur priecīga Jāņa māte,
Tur priecīga dzīvošana.

Visu gadu naudu krāju,
Jāņu dienas gaididams:
Nu atnāca jāņu diena,
Nu naudiņa jatērē.

Alutiņi, alutiņi,
Ko darīji Jānīšam?
Jānīts nāca pagalmā,
Sētas mietus turēdams!

Jāņu dienas rītā jānogriež papardes kāts pie pamatnes, un ar burtu, kas būs redzams griezuma vietā, sāksies nākamā vīra vai sievas vārds.

Kaut es būtu tik bagāta.
Kā Jānītis šovakar:
Papardīte Jāņu nakti
Zelta miglu nomigloja.

Skaistas puķes izziedē
Pašā Jāņu vakarā;
Skaistas meitas izprecē
Pašā ziedu laiciņā.

Gaida gani, gaida govis
Jāņa dienas atnākam:
Gani gaida siera, piena,
Govis bērza vainadziņus.

Īsa, īsa Jāņu nakts
Par visām naksniņām:
Vienā malā saule gāja,
Otrā saule uzlīgoja.

Par gadskārtu Jānīts nāca
Savus bērnus apraudzīt,
Vai tie ēda, vai tie dzēra,
Vai darbiņu padarīja.

Puiši pēc meitenēm lūkojās,
Meičas pēc puišiem līgojās,
Vainadziņš galviņā neturās,
Jāņu naktī viss notiekās!

Lai Jāņu naktī līksms gars
Un jāņabērnu vesels bars!

Lai jau jāņu ugunis
Apņirdz visus mūs
Un, lai smarža no papardes
Apreibina Jūs.