Apsveikumi

Laimei nav rītdienas. tai nav arī vakardienas. tā neatceras to, kas pagājis un nedomā par to, kas nāks. tai ir tikai tagadne un tā nav diena, bet acumirklis.

Cilvēkam vajag dziesmas – tās skumjās un arī tās jautrās.Cilvēkam vajaga mīlas – tās kvēlās un arī tās kautrās.Cilvēkam vajaga laimes – tās lielās un arī tās sīkās. Kur slēpjas likteņa lēmējs, kas visu tā neizrīko?

Debesīs tūkstoši zvaigžņu spīd, Savu tur grūti saskatīt Meklē! Roku pēc skaistākās zvaigznes sniedz, Nebaidies, tieši sirdī to liec!

Ir labi tad, ja nav ko nožēlot, Ja mirkļus godam aizvadījis esi, Jo katrs gads tik reizi mūžā dots,- To otro reizi dzīvot nevarēsi.

Es zinu to, ka gribu Tevi samīļot Tu zini to, ka ceļš uz manu sirdi Celts tikai tev. Mēs zinām to, ka kopā mums Jābūt ikdienu. Lai stiprinātu to, ko jūtam abi mēs Lai visi zina, ka esam nu mēs kopā Un lai pat nemēģina! Izšķirt mūs neviens!

Lai Ziemassvētku prieks mājās un sirdīs! Radošu, iecerēm bagātu un veiksmīgu Jauno gadu!

Viens mazs prieks, lai tev būtu katra diena, Viens skats, viens zieds, viens laimes stūrītis. Viens saules stariņš un mazliet debesis Un labs vārds, kas dzīvi dara skaistu.

Lai Tevi mīl visi visur daudz un bieži, galvenais , lai tas Tev nestu prieku!

Labs draugs uz mielastu ierodas pēc aicinājuma, nelaimē - pats.

Lai laime tevi vada Un veca kaza bada, Jo vecas kazas badījums Ir dzīvē laimīgs gadījums.

Tā tagad daudzi saka un daudzi vēl teiks Šīs skumjas Tavējās laiks pieveiks Bet, lai ar cik ātri laiks spētu skriet Ir tādas skumjas, kuras nepāriet…

Labāk vienu reizi izsargāties, nekā simts reizes mainīt autiņus.

Pateikt tikai labās domas, Tas taču nav liegts...! Ikdienā ar labu omu- Pretī dienai iet! Atnāk rīts ar jestru vēju- Acis saulē miedz! Kaut es dzīvi uztvert spētu, ....tā kā sauli zieds!

Es Tevi mīlu. Tas ir arī viss. Šai verdzībā un pāris mirkļos brīvos Bij vērts man celties, vērts būs krist, Lai mīlestība mūžam pastāv, dzīvo. J.Peters

Mīlestība ir tad, kad tuvība smaržo pēc saules stariem, kas tikko ieurbušies zemē, pār kuru nolijis silts pavasara lietus, un klusums ir tik paredzams, jo putni vienkārši vēl nav pamodušies un sapratuši. Tā ir mīlēt - un nekā citādāk!

Nekas nav siltāks par sniega piku, ko viens cilvēks nes dāvināt otram.

Būs vienmēr uz pasaules kāds, kam bez tevis ir auksti, kāda roka, kurai vajadzēs tavu plaukstu, kādas acis, kuras ilgosies tava smaida, un kāda sirds, kura arvien tevi gaidīs. Proti sameklēt - tās acis, tās rokas, to sirdi.

Ja esi putns – dziedi, Ja esi puķe – ziedi, Ja esi burve – zīlē, Ja esi skuķe – mīlē!

Tās ir zvaigznes...zvaigznes debesīs..., kas vada mūsu dzīvi!

Kaut esmu tālu - es ar zvaigznēm aiziešu pie Tevis, bez skaņas - klusi, klusi, bez pieskaršanās noskūpstīšu Tevi...